Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2007

V roce 2007 proběhl již druhý ročník projektu „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Projekt je financován z dotace Ministerstva kultury ČR a zahájil svou činnost 6. dubna 2006. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné tvorby přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

V dubnu 2007, právě kdy jsme oslavili první rok trvání projektu, jsme změnili místo své působnosti. Z nevyhovujících prostor v Jedličkově ústavu jsme se přemístili do velmi hezkých a příjemných prostor v galerii HADR-DE-CORE na Senovážném náměstí 10, Praha 1, kde nám poskytli azyl pro naše pravidelné čtvrteční setkávání.

Prostory v galerii HARD-DE-CORE poskytovaly velice příjemné a tvůrčí prostředí, ve kterém se nám všem moc líbilo. Největší význam našeho přemístění do galerie byl určitě ve skutečnosti, že galerie je zcela volný prostor, do kterého stálé přicházejí různí lidé z ulice, což významně přispívá k další integraci zdravotně postižených.

V prostorách galerie se nám velice líbilo, ale vzhledem ke změně ekonomických podmínek, jsme se v listopadu přestěhovali do počítačového klubu Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, Praha 4 – Kunratice, kde nám po dlouhém hledání vhodného prostoru poskytli azyl.

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik k samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem atd.

Výsledky našeho usilovného výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách. Obrázky jsme vystavovali na těchto akcích:

· Výstava a tvorba masopustních masek se uskutečnila pod názvem „Hurá masopust“ 15.2.2007 v Domově důchodců Prahy 8 – Bohnice.

· Výstava našich obrázků se stala součásti benefiční akce pro Asistenci o.s. s názvem „Jaro jako zázrakem“ 20. 4. 2007.

Účastnili jsme se třetího ročníku výstavy umělců se zdravotním postižením, kterou pořádalo pod názvem “Navzájem 2007“ sdružení Okamžik o.s. Letošní výstavy Navzájem 2007, jejíž mottem bylo „Carpe diem – Užívej dne“, jsme se účastnili poprvé a proto si velice vážíme skutečnosti,že se naše dílka v rámci výstavy neztratila. Dva obrázky byly zařazeny do prezentačního katalogu výstavy a všechna zaslaná díla byla vystavena.

I. výstava : 31.10. - 7.11. 2007, galerie Oliva, Jiřská 7, Praha 1.

II. výstava: 1.12. - 15.12. 2007, divadlo Komedie, Jungmannova 1, Praha 1.

III. výstava: 12.1. - 25;1. 2008, Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1. Praha 7.

Od ledna 2008 budou výsledky našeho výtvarného snažení mimo jiné uveřejňovány na našich nových webových stránkách : www.otevrenyatelier.estranky.cz.

Nedílnou součástí programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturníh akcí, především výtvarných výstav. V letošním a loňském jsme zorganizovali tyto akce:

·  Obrazárna Pražského hradu – stálá expozice, výstava Rudolfínská krása

·  Katedrála sv. Víta - prohlídka,

·  Dům U Černé Matky Boží, Muzeum českého kubismu – stalá expozice,

·  Muzeum Alfonse Muchy česká secese – stalá expozice

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v něm můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Lidé, kteří do arteterapeutické dílny Otevřený Atelier dochází, jsou velmi spokojeni. Proto bychom velice rádi v projektu pokračovali i nadále.

V Praze dne 2.1. 2008

Mgr. Pavla Výborná