Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2016 a I. pololetí 2017

Otevřený  Ateliér   je   nezávislá   volnočasová aktivita nejen pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Projekt byl v letech 2006 až 2011  částečně  financován z dotace Ministerstva kultury ČR,  z prodeje našich obrázků a z darů drobných dárců. 

Od roku 2012 nejsme příjemci státní dotace. Projekt je od té doby zcela financován z klientských příspěvků, jejichž výše musí velmi nízká, protože klienti jsou lidé s velmi těžkým zdravotním znevýhodněním, závislí jen na dávkách sociální péče. Současná výše příspěvků od klientů činí 35,- Kč za  jedno  setkání a tato částka je pro většinu našich klientů zcela limitní.  Projekt je také financován z darů převážně od drobných dárců a z prodeje našich dílek.  V polovině roku 2015 se ekonomická situace Otevřeného Ateliéru  opět stávala značně obtížná a hrozba, že Ateliér bude muset  svou činnost  ukončit se stávala reálnou.  Obtížnou situaci nám pomohl překonat  finanční dar od Pražské energetiky a. s. a nám se podařilo krizi překonat.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými.  Od října 2011 se pravidelně scházíme v  objektu Obecního domu v Ďáblicích.  Zde se nám všem moc líbí,  protože pronajatá místnost je velice hezká, světlá a prostorná.

V rámci našich společných setkání se především zaměřujeme na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci a nácvik  rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

 

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz,www.otevrenyatelierrajce.net. dále na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách.

  • Zúčastnili jsme se akce „Zažít Ďáblice jinak“ se konala 17.9. 2017.
  • Uspořádali jsme výtvarnou dílnu pro veřejnost pod názvem “Adventní tvoření s Otevřeným Ateliérem” , akce se konala v Obecním domě – Ďáblice,  24. 11. 2016.
  • Naše obrázky  jsou pravidelně prezentovány v rámci jednotlivých setkání Hnutí Okulár – Zlatá Praha.
  • Uspořádali jsme velkou adventní   výstavu našich obrázků v Poštovní minigalerii v Praze 2, jejíž   vernisáž  se uskutečnila   7.12. 2016.
  • Zúčastnili jsme se Jarního jarmarku chráněných dílem Prahy 8, který se konal  29. 3. 2017.

 

Podnikání celodenních výletů, které tvořily  nedílnou a velmi příjemnou  součást činnosti Otevřeného Ateliéru, jsme kvůli stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu klientů museli téměř zrušit. V uplynulém roce jsme uskutečnili pouze výlet do Kunratického lesa, který se konal  12.9.2016.

 

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér.  V průběhu času  došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu jednotlivých klientů či osob blízkých,  které o ně pečují a pravidelné docházení do Otevřeného Ateliéru začíná být nad jejich síly.  A proto jsem jako vedoucí celého projektu Otevřeného Ateliéru přišla s jeho celkovou inovací, která by se měla více přizpůsobit individuálním možnostem jednotlivých klientů.  Tuto novou aktivitu jsem nazvala „Tvoříme s Otevřeným Ateliérem“ a jejím základním cílem je poskytnout  různorodou formu podpory při umělecké tvorbě lidí se zdravotním znevýhodněním a jejich zdravých přátel. Informační leták aktivity Tvoříme s Otevřeným Ateliérem Vám přikládám jako přílohu.   

Ráda bych Vás poprosila o zvážení všech možností, zda by si aktivita Tvoříme s Otevřeným Ateliérem zasloužila Vaší finanční podporu stejně jako právě končící Otevřený Ateliér. 

 

V Praze dne 22.5. 2017

 

 

 

                                                                             Mgr.Pavla Výborná