Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2006

Projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ zahájil svou činnost pod pracovním názvem Otevřený Atelier ve čtvrtek 6. dubna 2006 zcela podle plánu a od té doby se pravidelně každý čtvrtek ve 14. hodin scházíme. Pracovní název projektu - Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoduchost a srozumitelnost pro naše klienty. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má ten den právě čas a chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní zhruba osm lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a pomáhají tři osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi takzvaně zdravými a postiženými. Proto zde vznikají i jedinečná umělecká dílka, která mají v sobě obsaženou mimořádnou vypovídací hodnotu.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání vycházíme z knihy Mariana Liebmanna - Skupinová arteterapie, při respektování konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání jsme se zaměřili především na tyto činnosti: hra s barvami, relaxace a imaginace, malování v přírodě, skupinová tvorba, modelování a práce s inkoustem, která si získala největší oblibu.

Zorganizovali jsme návštěvy těchto výstav - Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200 – 1550 v klášteře svaté Anežky České, výstavu Krajina v českém umění 17.-20. století, výstava moderního umění Sochy nad Prahou před Kongresovým centrem a výstavu Umění manýrismu a baroka v Čechách v klášteře svatého Jiří.

Kromě návštěv již uvedených výtvarných výstav, jsme zorganizovali vlastní výstavu pod názvem celého projektu tedy “Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Výstava se konala 26.l0.2006 v Domově důchodců Praha 8 – Bohnice, v ulici Na Hranicích. Součástí výstavy byla i výtvarná dílna, v níž pravidelný účastníci Otevřeného Ateliéru předváděli tamním obyvatelům různé výtvarné techniky, se kterými se seznámili v rámci projektu. Postupně se k nám připojovali senioři, tak vznikla přátelská a tvůrci atmosféra. Letošní výstavě “Malujeme svět, v němž můžeme společně žít “ se podařilo navázat na loňský úspěch naší výstavy Náš pestrý svět.

V Praze dne 28.12. 2006

 

 Mgr. Pavla Výborná