Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2008

 

Letošním roce proběhl již třetí ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Projekt je financován z dotace Ministerstva kultury ČR a zahájil svou činnost 6.dubna 2006. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

V listopadu 2007 jsme se přestěhovali z galerie HARD-DE-CORE do počítačového klubu Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, Praha 4- Kunratice. Přestože si velice vážím nabídky od počítačového klubu Zelený pták, který nám ve velmi složité situaci nabídl azyl, dál hledám nové, vhodnější prostory.

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby. Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem atd.

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz a také na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách, např: 

Výstava našich obrázků se stala součástí benefiční akce pro Asistenci o.s. s názvem  Jako zázrakem“ 19.5.2008.  Zorganizovali jsem samostatnou výstavu svých obrázků v Počítačovém klubu  Zelený pták pod názvem tohoto projektu „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Vernisáž výstavy se uskutečnila v  21.10. 2008.

Nedílnou součást programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V letošním roce  jsme zorganizovali tyto akce:

  • Veletržní palác – Michal Rittestrein: Vlhkou stopou,
  • Obrazárna Premonstrátního kláštera na Strahově – stálá expozice,
  • Veletržní palác – Moderní umění od roku 1930 do současnosti – stálá expozice
  • Palác Kinských -  Wilhelm Riedel (1832 – 1876).
  • Adventní prohlídku areálu Pražského hradu, jejíž součástí byla návštěva Národní galerie, výstavy Rudolfínská krása.

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér.

  

V Praze dne 12.1.2009