Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2011

V letošním roce proběhl již šestý ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Projekt je financován z dotace Ministerstva kultury ČR a zahájil svou činnost 6. dubna 2006. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

Za velký úspěch letošního roku považuji nalezení nových a mnohem krásnějších prostor, kde se budeme od října 2011 pravidelně scházet. Novým prostorem pro naší  činnost se stane    jídelna ve středisku Diakonie ČCE – Ďáblice. Ve středisku jsme již zorganizovaly dvě výstavy. Poslední vernisáž výstavy se zde konala  28. 4. 2011. Nové prostory jsou velice hezké, vzdušné a světlé a jsem moc ráda, že je máme a velice krásně se nám zde pracuje. Situace v  počítačovém klubu Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, Praha 4- Kunratice, kde jsme se scházeli už od listopadu 2007, se postupem doby stala neúnosná.

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem, koláže s klovatinou, čarovné voskovky, práce ve dvojicích, mandeli atd.

 

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz  a www.otevrenyatelierrajce.net. , také na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách. 

Zorganizovali jsme samostatnou výstavu našich obrázků ve středisku Diakonie ČCE – Ďáblice pod názvem tohoto projektu „ Již pět let malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Vernisáž výstavy se konala  28. 4. 2011. 

Výstava naších obrázků a prezentace Československé rehabilitační společnosti profesora Vojty.

Výstava našich obrázků se stala součástí benefiční akce pro Asistenci o. s. s názvem Jako zázrakem“ 26. 5. 2011. Významnou součástí výstavy byla výtvarná díla.

V počítačovém klubu Zelený pták pod názvem tohoto projektu „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Vernisáž výstavy se uskutečnila   22.6. 2011.

Podzimní výstava ve  vstupní hale filozofské fakulty v Praze 5. Výstava se stala součástí mezinárodní vědecké konference „Páté dny sociální práce“, které se letos konají v Praze ve dnech 15. – 16. září 2011 

Všechny naše výstavy se setkaly a stále setkávají se zájmem široké veřejnosti.

 

Nedílnou součástí programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V letošním roce jsme navštívili tyto akce:

Sovovy  mlýny  : stálá expozice František Kupka, výstava Pavel Brunclík : Portrait  Callery, výstava Adriena Šimotová :    Vyjevování a Revelations

Palác Kinských: stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří: Umění Starého  Světa I. část

Národní Muzeum: výstava Staré pověsti české.

 

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér.

 

 

 

V Praze dne 29. 12. 2011

 

 

 

.