Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2010

Právě proběhl již pátý ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Projekt je financován z dotace Ministerstva kultury ČR a zahájil svou činnost 6. dubna 2006. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi  zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

Od listopadu 2007 se scházíme v počítačovém klubu Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, Praha 4- Kunratice. Přestože si velice vážím nabídky od počítačového klubu Zelený pták, který nám ve velmi složité situaci nabídl azyl, dál hledám nové,větší prostory, ale zatím se to nedaří.

 

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem, koláže s klovatinou, čarovné voskovky, práce ve dvojicích, mandely atd.

 

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz  a www.otevrenyatelierrajce.net. , také na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách. 

Zorganizovali jsme samostatnou výstavu našich obrázků  v   kostele svatého Apolináře, v ulici Apolinářská Praha 2 -  Karlov, pod názvem tohoto projektu „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Vernisáž výstavy se uskutečnila 6. 5. 2010.

 Další výstavu jsme uspořádali v kavárně Vesmírná, v ulici Ve Smečkách 5 Praha 1, vernisáž se konala 15. 7. 2010.  

Vánoční výstava obrazů, která ještě probíhá se v kavárně Kafi- Podkůvka, Praha7, výstava byla slavnostně zahájena vernisáží  2.12.2010.  Výstava v kavárně Kafí byla velice úšpěšná a proto nám májitel kavárny velkoryse nabídnul, že si ponechá část vystavovaných     obrázků jako stálou prodejní výstavu. Všechny tři naše výstavy  se setkaly  s  velkým zájem ze strany veřejnosti a v současné době začínáme připravovat výstavu v počítačovém klubu U Zeleného ptáka, která je naplánovaná na duben 2011. Její součástí bude oslava 5. výročí zahájení činnosti Otevřeného Ateliéru.

 

Nedílnou součást programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V letošním roce jsme navštívili tyto akce:

  • Císařská konírna Pražského hradu:  Umění České reformace (1400 – 1627),
  • Schwanzberský palác: České baroko a manýrismus, Barokní  kuriozity  a výstava Pět smyslů,
  • Schwanzberský palác : Barokní řemesla / ze sbírek Umělecko- průmyslového muzea v Praze,
  • Veletržní palác: Česká moderna III, současné umění,
  •  Sovovy mlýny: stálá expozice Muzea moderního umění, současného umění, architektury, designu.

 

            

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 12. 2010