Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2009

V loňském roce proběhl již čtvrtý ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Projekt je financován z dotace Ministerstva kultury ČR a zahájil svou činnost 6.dubna 2006. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

Od listopadu 2007 se scházíme v počítačovém klubu Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, Praha 4- Kunratice. Přestože si velice vážím nabídky od počítačového klubu Zelený pták, který nám ve velmi složité situaci nabídl azyl, dále hledám nové prostory. V součastné době se nám naskytla možnost přesídlit Otevřený Ateliér do střediska Křesťanské pomoci Diakonie ČCE – Ďáblice, v Praze 8. Prostory jsou velice pěkné, ale musíme ještě dobře zvážit dopravní dostupnost pro naše klienty, kteří většinou bydlí na Praze 4.

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem, koláže s klovatinou, čarovné voskovky, práce s inkoustem, mandely atd.

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz a www.otevrenyatelier.rajce.net. . Dále se představujeme na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách, např.:

 • Výstava našich obrázků se stala součástí benefiční akce pro Asistenci o.s. s názvem Jako zázrakem“ 21.5.2009, jejíž významnou součástí byla výtvarná díla. 
 • Zorganizovali jsme samostatnou výstavu našich obrázků ve středisku Diakonie ČCE – Ďáblice pod názvem tohoto projektu „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. Vernisáž výstavy se uskutečnila 2.7. 2009, výstava se setkala s poměrně velkým zájem ze strany veřejnosti.
 • Podzimní výstava, se uskutečnila ve vstupní hale filozofské fakulty v Praze 5 – Jinonicích, vernisáž proběhla 10 září 2009 .

Nedílnou součást programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V loňském roce jsme navštívili tyto akce:

 • Císařská konírna Pražského hradu : Praha Španělská,  
 • Klášter sv. Jiří na Pražském hradu : Umění 19 století v Čechách,
 • Trojský zámeček :Věčné léto v římské vile  
 • Klášter sv. Anežky České: Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200 – 1550, spolu s výstavou nejstarších českých Madon, 
 • Lapidárium Národního Muzea : stálá expozice, 
 • Schwanzbercký palác : České baroko a manýrismus. 
   

V současné době připravujeme rozšíření naší internetové prezentace na webu, zvláště na Facebooku. Od rozšíření internetové prezentace si slibujeme lepší propagaci naší činnosti, která by se měla projevit především lepším prodejem našich obrázků, ale také větším zájmem o dobrovolnické služby v Otevřeném Ateliéru.

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér.

V Praze 11.1. 2010

 

                                                 Mgr.Pavla Výborná