Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2013

V roce proběhl 2013 již osmý  ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. V letech 2006 až 2011 byl projekt částečně  financován z dotace Ministerstva kultury ČR, dále  z prodeje našich obrázků a z darů drobných dárců.  Projekt dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas a hlavně chuť.

 

Od roku 2012 nejsme příjemci státní dotace. Projekt je od té doby zcela financován z klientských příspěvků, jejich výše musí být z důvodu, že jedná výlučně o lidi s velmi těžkým zdravotním znevýhodněním, kteří jsou závislí jen na dávkách sociální péče, velmi nízká. Současná výše příspěvků od klientů činí 25,- Kč za  jedno setkání a tato částka je pro většinu naši klientů zcela limitní.  Projekt je také financován z darů převážně drobných dárců a z prodeje našich dílek. I přes veškerou    naší snahu  je  současná ekonomická situace v  Otevřeném Ateliéru téměř krizová.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které zcela mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

Za velký úspěch letošního roku považuji nalezení nových a mnohem krásnějších prostor, kde se budeme od října 2011 pravidelně scházet. Novým prostorem pro naší  činnost se stala    jídelna ve středisku Diakonie ČCE – Ďáblice. Od října 2011 se pravidelně scházíme  v novém  prostorách Obecního domu v Ďáblicích.  V těchto prostorách se nám všem velice líbí, protože jsou velice hezké, vzdušné a světlé, moc krásně se nám zde výtvarně pracuje, proto by jsme je velice neradi  opouštěli z ekonomických důvodů.

V rámci našich společných setkání se především zaměřuji na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci, ale i rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem, koláže s klovatinou, čarovné voskovky, práce ve dvojicích, mandeli atd.

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách

www.otevrenyatelier.estranky.cz  a www.otevrenyatelierrajce.net. , také na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách:

.   Naše obrázky jsou pravidelně prezentovány v rámci jednotlivých setkání Hnutí Okulár – Zlatá Praha.

·   Výstava naších obrázků a prezentace naší dosavadní činnosti se stala součásti valné hromady Československé rehabilitační    

     společnosti profesora Vojty.

·    Vánoční výstavu v Domově seniorů Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích.

Všechny naše výstavy se setkaly a stále setkávají se zájmem široké veřejnosti. 

 

Nedílnou součástí programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V letošním roce jsme navštívili tyto akce:

·  Sovovy  mlýny  : stálá expozice František Kupka,

·  Pražský hrad : výstava Korunovačních klenotů,

·  Pražské arcibiskupství : pohlídka prezentačních prostor,

·  Národní Muzeum: výstava  Monarchie, aneb jak se žilo za Císaře.

 

Za dobu svého trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé   místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér. Svou usilovnou činností za poslední dva roky, kdy Otevřený  Ateliér nebyl příjemcem    státní dotace, které je   možné přirovnat k   neustálému boji o samotné přežití   celého   projektu, prokázal svou životaschopnost. Přesto a možná právě proto se domnívám, že by si Otevřený Ateliér zasloužil finanční podporu ze státního rozpočtu, aby mohl svou smysluplnou činnost dále rozvíjet ve větším klidu.

 

V Praze dne 29. 12. 2013

 

 

 

 

 

 

/