Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2014

 V  roce  2014 proběhl již devátý ročník projektu „ Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“. V letech 2006 až 2011 byl projekt částečně  financován z dotace Ministerstva kultury ČR,  dále  z prodeje našich obrázků a z darů drobných dárců. Dostal pracovní název Otevřený Ateliér. Název Otevřený Ateliér byl zvolen pro svou jednoznačnost, srozumitelnost a dobrou zapamatovatelnost. Z názvu dobře vyplývá, že se našich výtvarných aktivit může zúčastnit kdokoliv, kdo má právě ten den čas  a  chuť.

Od´roku 2012 nejsme příjemci státní dotace. Projekt je od té doby zcela financován z klientských příspěvků, jejichž výše musí velmi nízká, protože klienti jsou lidé s velmi těžkým zdravotním znevýhodněním, závislí jen na dávkách sociální péče. Současná výše příspěvků od klientů činí 35,- za  jedno  setkání, ale  jejich  výše je pro většinu naši klientů zcela limitní.  Projekt je také financován z darů převážně od drobných dárců a z prodeje našich dílek. I přes veškerou    naší snahu  je  současná ekonomická situace  v  Otevřeném Ateliéru velice složitá.  Dá se říci, že v polovině roku 2014 byla ekonomická situace Otevřeného Ateliéru   krizová a reálně hrozilo, že Ateliér bude muset  svou činnost  ukončit.  Díky finančnímu daru od Pražské energetiky a. s. ve výši 20  000,- Kč se nám podařilo tuto krizi  překonat a zatím pokračujeme.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které  mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými. Základním záměrem při vzniku projektu bylo prostřednictvím výtvarné výchovy přispět k další integraci lidí s těžkým zdravotním postižením do běžné společnosti.

Od října 2011 se pravidelně scházíme  v  novém  prostoru Obecního domu v Ďáblicích.  Zde se nám všem moc líbí,  protože pronajatá místnost je velice hezká, světlá a prostorná. Moc krásně se nám tu výtvarně pracuje, neradi bychom tento prostor  opouštěli z ekonomických důvodů.

V rámci našich společných setkání se především zaměřujeme na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci a nácvik  rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

Při přípravě programové náplně jednotlivých setkání se snažím vycházet z knih Marina Limbemmana: Skupinová arteterapie, Jean Campbellová: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi a také z konkrétních potřeb, přání a možností celé skupiny. Během našich společných setkání se zaměřujeme především na tyto činnosti: hra s barvami, skupinová tvorba, malování v přírodě, kresba tužkou, tvorba masek – ztvárnění lidských nálad, práce s inkoustem, koláže s klovatinou, čarovné voskovky, práce ve dvojicích,  mandely atd.

 

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz  a www.otevrenyatelierrajce.net. , dále na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách. 

  • Zorganizovali jsme v Obecním Domě  Ďáblice, Praha 8 – Staré Ďáblice, výtvarnou dílnu pro veřejnost pod názvem  „Tvorba  masek".  Akce se konala  8. 3. 2014
  • Zúčastnili jsme se Jarního jarmarku chráněných dílem Prahy 8, který se konal 26. 3. 2014.
  • Naše obrázky jsou pravidelně prezentovány v rámci jednotlivých setkání Hnutí Okulár – Zlatá Praha.

  • Firma Maturus o.p. s. vytvořila z našich obrázků kalendář narok 2015.

  • Výsledky naší usilovné práce byly prezentovány na psychologické konferenci „Prague Presents psychology“, která se konala  20.6. a   21.6. 2014.

  • Zúčastnili jsme se Předzvánočního jarmarku chráněných dílem Prahy 8, který se konal 10.12. 1014.

 Všechny naše výstavy se setkaly  se zájmem  veřejnosti.

 

Nedílnou součástí programové náplně naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér tvoří návštěvy různých kulturních akcí, především výtvarných výstav. V letošním roce  jsme navštívili tyto akce:

  • Císařská konírna Pražského hradu :  Poklady Staré Činy,
  • Palác Kinských :  stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří: Umění Staré Světa,
  • Veletržní Palác :  Alfons Mucha  Slovanská epopej.

 

Za dobu  trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér. Proto by byla velká škoda, kdyby Otevřený Ateliér musel svou smysluplnou činnost z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončit. Usilovnou činnost za poslední dva roky, kdy Otevřený Ateliér nebyl  příjemcem  státní dotace je  možné popsat jako neustálý boj o samotné přežití  celého   projektu. Ale projekt zatím existuje a já se domnívám, že by si Otevřený Ateliér zasloužil finanční podporu ze státního rozpočtu, aby mohl svou smysluplnou činnost dále rozvíjet s lepší perspektivou a ve větším klidu.

 

 

V Praze dne 30.12. 20.14