Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva 2015

Otevřený    Ateliér je nezávislá    volnočasová aktivita nejen pro lidi   se zdravotním znevýhodněním. Projekt byl v letech 2006 až 2011 částečně financován z dotace Ministerstva kultury ČR,  z prodeje našich obrázků a z darů drobných dárců. 

Od roku 2012 nejsme příjemci státní dotace. Projekt je od té doby zcela financován z klientských příspěvků, jejichž výše musí velmi nízká, protože klienti jsou lidé s velmi těžkým zdravotním znevýhodněním, závislí jen na dávkách sociální péče. Současná výše příspěvků od klientů činí 35,- Kč za  jedno  setkání a tato částka je pro většinu naši klientů zcela limitní.  Projekt je také financován z darů převážně od drobných dárců a z prodeje našich dílek.  V polovině roku 2015 se ekonomická situace Otevřeného Ateliéru  opět stávala značně obtížná a hrozba, že Ateliér bude muset  svou činnost  ukončit se stávala reálnou.  Obtížnou situaci nám opět pomohl překonat  finančnímu daru od Pražské energetiky a. s.  se nám podařilo tuto krizi  překonat a pokračovat.

Definitivní konec Otevřeného Ateliéru by znamenal velmi bolestný zásah do života lidí, kteří se od raného dětství potýkají s velmi těžkou životní situací, způsobenou jejich těžkým zdravotním postižením. Pravidelná účast na  aktivitách Otevřeného Ateliéru jim poskytuje  životní náplň a také jistotu, že zde vždy naleznou klidné  a přátelské  prostředí. Přestože je finanční situace Otevřeného Ateliéru nadále značně složitá, dovoluji si říci,  že bez finančního daru od Pražské energetiky a.s. by už  neexistoval.

Jednotlivých setkání se pravidelně účastní sedm mladých lidí, z toho pět jsou lidé s těžkým zdravotním postižením a dva jsou pomáhající osobní asistenti – dobrovolníci. Daří se nám vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, ve které mizí rozdíly mezi tak zvaně zdravými a postiženými.  Od října 2011 se pravidelně scházíme v  objektu Obecního domu v Ďáblicích.  Zde se nám všem moc líbí,  protože pronajatá místnost je velice hezká, světlá a prostorná. Moc krásně se nám tu výtvarně pracuje, neradi bychom tento prostor  opouštěli z ekonomických důvodů.

V rámci našich společných setkání se především zaměřujeme na uvolňování psychického napětí, nácvik samostatnosti v práci a nácvik  rovnocenného zapojení do skupinové tvorby.

 

Výsledky našeho výtvarného snažení jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách www.otevrenyatelier.estranky.cz  a www.otevrenyatelierrajce.net. , dále na různých společenských akcích a především na námi zorganizovaných výstavách.

·     Zúčastnili jsme se Jarního jarmarku chráněných dílem Prahy 8, který se konal  25. 3. 2015

·     Naše obrázky  jsou pravidelně prezentovány v rámci jednotlivých setkání Hnutí Okulár – Zlatá Praha.

·     Zorganizovali jsme výtvarnou dílnu pod názvem „Vítání jara v Otevřeném Ateliéru,  kde  si hosté  vyzkoušeli různé výtvarné techniky, akce se konala v 16.5. 2015.

·     Dále jsme zorganizovali  výstavu naše obrázků v obchodním centru Krakov v Bohnicích, její vernisáž se konala v 30.6.  2015

·     Zúčastnili jsme se Před vánočního jarmarku chráněných dílem Prahy 8, který se konal 7.12. 1015.

 Všechny naše výstavy se setkaly  se zájmem  veřejnosti.

Podnikli jsme dva krásné celodenní výlety  a to tyto:

·     Výlet do Kunratického lesa, který se uskutečnil v 21.4.2015.

·     Výlet do Botanické zahrady hl. města  Prahy, který se konal   4.6. 2015

 

Za dobu  trvání si projekt „Malujeme svět, v němž můžeme společně žít“ vydobyl stálé místo v nabídce volnočasových aktivit. Výsledkem je skutečnost, že stále přibývají lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do naší arteterapeutické dílny Otevřený Ateliér. Proto by byla velká škoda, kdyby Otevřený Ateliér musel svou smysluplnou činnost z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončit. Usilovnou činnost za poslední tři roky, kdy Otevřený Ateliér nebyl  příjemcem  státní dotace je  možné popsat jako neustálý boj o samotné přežití  celého   projektu. Ale projekt zatím existuje a já se domnívám, že by si Otevřený Ateliér zasloužil finanční podporu ze státního rozpočtu, aby mohl svou smysluplnou činnost dále rozvíjet s lepší perspektivou a ve větším klidu.

 

 

V Praze dne 30.12. 20.15